Ma 2020. március. 28, szombat, Hajnalka napja van.
RSS: rss
kereses
 
Főoldal >> Fiatal gazdák >> Kormos Attila

Kormos Attila

fiatal mezőgazdasági termelő számára nyújtott támogatást elnyert fiatal gazda tájékoztatója.

Tisztelt Gazdatárs!
A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatásra benyújtott pályázatom üzleti tervében felvállaltam, hogy interneten keresztül adok tájékoztatás gazdatársaim részére a projekt aktuális helyzetéről, mivel az internet gyors és interaktív lehetőségeit kihasználva már a pályázati kiírást követően kezdeném a kommunikációt, annak érdekében, hogy minél többen értesüljenek a lehetőségről és számíthatok arra, hogy más szempontok is felszínre kerülnek.

Az 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet alapján a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatás tárgyában kérelmet adtam be, ami 2012 novemberében 137 szakmai ponttal elfogadásra került. 2013 februárjában megkaptam a pályázattal elnyerhető támogatási összeg 90 %-át.
A pályázatban vállaltak alapján 2013-tól kezdődően főállású egyéni mezőgazdasági vállalkozó lettem, s csatlakoztam a pályázatban megjelölt TÉSZ-hez. A főiskolai tanulmányaim alatt és azt követően fél évig édesapám mezőgazdasági vállalkozásában segítettem, igyekeztem elsajátítani a szakma alapjait és fortélyait. A gyakorlatban láthattam, megtapasztalhattam ezt a munkát, életstílust, amit megszerettem, így tudatosan választottam ezt a pályát. Az volt a tervem, hogy átveszem édesapám gazdaságát, s a lehetőségeim szerint továbbfejlesztem, mert ő többnyire bérmunkában dolgoztatott, kevés géppel rendelkezett, s emiatt kiszolgáltatott volt. Ezért különösen örültem a pályázati lehetőségnek, ami ennek a tervnek a megvalósítását segíti.
A fejlesztést gépvásárlással kezdtem, vettem egy MTZ traktort, egy HARDY permetezőt, egy Amazon és egy MONOSEN vetőgépet. A meglévő munkagépekkel tavasszal már saját magam végeztem a munkák nagy részét, ami nagy élményt és örömet jelentett. Közben elvégeztem a törökszentmiklósi mezőgazdasági szakiskolában egy traktorvezetői tanfolyamot, így a megszerzett jogosítvánnyal már magam ülhetek a traktorra, s szállíthatok szükség esetén.
A fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása pályázatban gazdaságátadást is vállaltunk, aminek a lebonyolítása, a földek és földhasználat részemre történő átadása folyamatban van.
A gazdaságátadással „megörökölt” 20 ha földből 13,5 ha területen 2013-ban búzát, kukoricát, hibrid kukoricát és fűszerpaprikát termesztek. A többit bérbe adom, amíg a bevételeim lehetővé nem teszik azoknak a megfinanszírozását, művelését is. Vállalok bérmunkát, hogy a termelést meg tudjam finanszírozni. A későbbiekben a pályázatban vállaltak alapján növelni fogom a kertészeti növények arányát, gombatermesztést tervezek a 3-ik évtől kezdődően.
A fiatal mezőgazdasági termelők indulását segítő pályázat jó dolog, segíti a mezőgazdasági ágazat fennmaradását, megfiatalítását, a fiatalok bevonását. Enélkül sokkal nehezebb lenne a fiatalok számára a kezdés, s valószínű kevesebben „vágnának bele”. Emellett azonban számos kötöttséggel, nehézséggel, buktatóval jár, egy kezdő, tapasztalatlan fiatal számára a pályázattal járó sok adminisztráció, utánajárás, a vállalások betartása, a növénytermesztés és értékesítés összetettsége, az időjárás szeszélyeihez való alkalmazkodás nem kis feladat.
Kívánom a gazdatársaimnak, hogy ne adjuk fel, s érjük el, hogy a mezőgazdaság a korábbi színvonalát megőrizze, s magyar kezekben maradjon!
Szolnok, 2013. június 2.


Támogatást elnyert fiatal mezőgazdasági termelő 2. tájékoztatója (2013-2014)
 
A pályázati támogatás elnyerését követően -2 013 évi 1. tájékoztató - a gépvásárlás (traktor, permetezőgép, vetőgép, pótkocsi) volt az elsődleges. Ekkor valósult meg a pályázatban vállalt gazdaságátadás is, ami az átvett földek bérleti szerződéseinek megszüntetését, a tulajdonviszonyok önkéntes földcserével való birtok-összevonási célú rendezését, s a földhivatali nyilvántartások átvezetését tette szükségessé.
Így alakult ki az a 20 hektár saját földterület, amelyen a gazdálkodást folytatom. 2013-ban és 2014-ben búzát, kukoricát, hibrid kukoricát és fűszerpaprikát termesztettem. Legeredményesebb a hibridkukorica lett, amit termesztési szerződés keretében termeltem. Ez kedvező, mert a termeltető meghitelezi a vetőmagot, a termesztési költségek egy részét, hozzájárul az öntözési költségekhez, amit azután a termésért járó összegből kamattal megnövelve levon. E nélkül kezdő vállalkozóként nem tudtam volna vállalni a termesztést, mivel a magas termelési költségeket nem tudnám megfinanszírozni. Hasonló konstrukcióban nagyon szép minőségi fűszerpaprikám termett.
A többi terményt (búza, kukorica) egy TÉSZ-nek adtam el, amelyhez a pályázati támogatás elnyerése után csatlakoztam. Itt sajnos elég alacsony átvételi árat fizettek.
 
A földhivatalnál földművesként regisztráltattam magam az előírásoknak megfelelően, ami a támogatásokhoz és a földvásárláshoz nélkülözhetetlen.
2014-ben 1,4 ha öntözhető területet vásároltam (az eljárás az új földtörvényi előírások miatt hónapokig tartott), hogy növeljem az öntözhető területeimet a fűszerpaprika termesztéséhez szükséges vetésforgó kialakítása érdekében.
A tervezett raktárépület vásárlást anyagi forrás hiányában még nem tudtam megvalósítani. Jelenleg a szüleim vállalkozásának (akik szintén mezőgazdasággal foglalkoznak)  telephelyét használom a gépeim tárolására. Amikor lehetőségem van, bérmunkát vállalok a gépekkel, hogy növeljem a bevételeimet.
 
A következő gazdasági évtől meg kell emelni a kertészeti növények arányát a pályázatban vállaltak alapján. Emiatt a hibridkukorica helyett és helyén (öntözhető terület) most spenótot fogok termeszteni. Sajnos az elvetett növény kelése egyenetlen lett, s a pocok kártétel már most igen nagy, ezért az eredmény bizonytalan.
Nagyon sok gondot, és kárt okozott az elmúlt évben a rágcsálók elszaporodása, pedig rengeteg plusz költség árán folyamatosan védekezünk ellenük. Problémát jelentett továbbá a csapadék nem megfelelő időben és eloszlásban való jelentkezése. A tavasz száraz volt, emiatt a fűszerpaprikát illetve a hibridkukoricát csak korai öntözéssel tudtuk kikeleszteni. A július végétől fellépő esős időszakig ötször kellett öntözni ezeket a növényeket. A későbbi intenzív esők miatt a gombás betegségek fellépésének kockázata miatt többszöri gomba elleni permetezés vált szükségessé. Az esők a betakarításokat és az őszi munkákat is hátráltatták, a költségeket tovább növelték, ami főleg a kukorica szárítási költségénél jelentkezett. Az időjárás meglehetősen szélsőséges a mi vidékünkön (JNSZ megye), sajnos egyre kevésbé kedvez a mezőgazdálkodás számára. Az aszály mellett egyre gyakoribb a hosszantartó belvíz a földeken. Ezek olyan tényezők, amit a gazdáknak nehéz kivédeni, s csak szakértelemmel, gondos talajmunkával és megfelelő fajtaválasztással, valamint korszerű öntözéssel lehet a hatását mérsékelni.
 
Bevételeimből minden évben támogatom a Gyermekétkeztetési Alapítványt és a Szolnoki Állatotthont 20-20 ezer Ft-tal.
 
Szolnok, 2014.12.30.


2012-ben támogatást elnyert fiatal mezőgazdasági termelő 3. tájékoztatója (2015)

2015-ben búzát, kukoricát, napraforgót, spenótot és fűszerpaprikát termesztettem. Legeredményesebb a 7,68 ha-on termelt napraforgó lett, amit megfelelő áron tudtam értékesíteni. Az eredmény és az elért 3,35 t/ha-as termésátlag az ellenálló hibrid fajtának, a kelés idején 3 héten keresztül megvalósított őrzésnek (vadak riasztása), az eredményes növényvédelemnek és a betakarítás idején levő kedvező időjárásnak (nem kellet szárítani) köszönhető. Az egyik táblát jégverés érte, ezért Pictor gombaölőszerrel, bóros levéltrágyával és rovarölő szerrel kellett védekezni.
A kukoricát (5,93 ha) optimális időben, megfelelő talaj-előkészítés után vetettem el, de a csapadékhiány, valamint az egyik tábla acatfertőzése miatt alacsony lett a termésátlag (4 t/ha). A betakarítás időszakában sok csapadék hullott, emiatt nagyon magas szárítási díjat kellett fizetnem.
A búza (1,72 ha) 5,2 t/ha termésátlagot adott. A jó talajminőség, a termesztési technológia betartása, a kétszeri fejtrágyázás, a gyomírtószeres kezelés segített az aszály leküzdésében.
A spenótot (4 ha-on) új növényként termeltem a pályázatban vállalt kertészeti arány növelése érdekében. Sajnos nagyon nehezen alakult, mert az őszi csapadékos időjárás miatt vízállásos területek keletkeztek, ahol a spenót kipusztult, és az őszi erős pocok invázió miatt is jelentős károk léptek fel. Az állománynak kb. az 50 %-a maradt meg 11,9 t/ha –os átlagtermést eredményezve. A kézi gyomlálás, amit tavasszal kellet biztosítani, majd a betakarítás, a termény saját járművekkel való beszállítása nagy munkát, és sok kiadást jelentett. Emiatt nem hiszem, hogy fogok a közeljövőben spenótot termelni .
A fűszerpaprikából most is az általam kedvelt, kiváló minőségű és jó termést adó felálló típusú Rubin fajtát vetettem 1,36 ha-on. A sok munka, a gyakori öntözés (11-szer) és a gondos növényvédelem (12-szer) ellenére a korábbi évekhez képest kevesebbet termett (10,1 t/ha), így a jó minőség ellenére sokkal kisebb hasznot hozott. A vetés (április 9.) után nem tudtam megöntözni, 4 hétig nem kaptam vizet a csatornába, így a kelés későn indult, a korábban keltek zöme elszáradt, az állomány ritka lett Ez jelentős terméscsökkenést eredményezett.
Amikor lehetőségem van, bérmunkát vállalok a gépeimmel, hogy növeljem a bevételeimet.
A következő gazdasági évtől tovább emelem a kertészeti növények arányát a pályázatban vállaltak alapján. Emiatt a 2015-ös évben áttelelő (őszi) hagymát vetettem. A búza betakarítása után elkezdtük a vetőágy elkészítését, ami a nyári aszály után nehéz volt. Most használtam először a régi NIBEX vetőgépünket, ami már elég öreg. A gyengén mutatkozó, lassan kibújó hagymát sokszor kellett öntözni (6-szor), hogy egységesen ki tudjon kelni. Sajnos így is elég ritka lett. Sokat kellett gyomlálni, és védekezni a gomba betegségek és rovarok ellen. Ennek ellenére bízom benne, hogy szép hagymám lesz, amit megfelelő áran el tudok adni. Ősszel 8 ha búzát vetettem (BASMATI KWS és martonvásári Mv-Tallér fajtát). 2016-ban nagyobb területen fogok termeszteni fűszerpaprikát, megpróbálkozok a kapor termesztésével, és visszatérek a jól jövedelmező hibridkukoricához. Emellett lesz napraforgó is. Mert az a véleményem, hogy több növénnyel kell foglalkozni a kiegyensúlyozott, biztonságosabb árbevétel érdekében.

Vízelvezetés a spenót földről (2015.01.18)

Határszemlén a kutyámmal


Spenót tábla (2015.05.15)
Spenót betakarítás (20215.05.16)
 
 


Napraforgó tábla (2015.07.04)
Fűszerpaprika tábla (2015.09.24)
 
Nagyon szeretem a természetet, és az állatokat, ezért bevételeimből minden évben támogatom a Szolnoki Állatotthont, 2015-ben 40 ezer Ft-tal.
 
Élet a farmon

 
A gazdálkodáshoz használt raktár épület több részből áll, a gépek, termények, szerszámok tárolására alkalmas helyiségek mellet tartalmaz egy önálló lakrészt, amit szépen felújítottunk, és berendeztünk. Az év nagy részét itt töltöm.
Szívesen tartózkodunk ott, gyakran a család fiatalabb tagjai is kint töltik a szabadidőt a kutyákkal játszva. Születésnapi összejövetelt is szerveztünk már itt.

Játék az udvaron

Játék a gyerekekkel

Kormos Attila - 2016

2012-ben támogatást elnyert fiatal mezőgazdasági termelő 4. tájékoztatója (2016)

2016-ban is a pályázatban vállaltaknak megfelelően alakítottam a vetésszerkezetet, búzát, kukoricát, napraforgót, kaprot, vöröshagymát és fűszerpaprikát termesztettem, összesen 23,75 ha területen, 1,36 ha-t pedig ugaroltattam. A munkákat ez évben is a technológiák maximális betartásával igyekeztem elvégezni. A szükséges tápanyag-utánpótlás, a növényvédő szerek és az öntözés biztosításával igyekeztem a megfelelő termés elérni. Emiatt azonban a költségek viszonylag magasak lettek.

2 ha-on termeltem napraforgót. A gyomirtásnak, az időben elvégzett munkáknak, a műtrágyázásnak, az időjárásnak és a lombvédelemnek köszönhetően az eredmény jó lett, 4,6 t/ha-as termésátlag jó beltartalommal, de az átvételi ár sajnos jóval alacsonyabban alakult, mint amilyen 2015-ben volt, így a jó termés sem biztosította a magasabb jövedelmet.

A kukoricát (2,6 ha) optimális időben, megfelelő talaj-előkészítés után vetettem el, de az erős acatfertőzés miatt nagy dózisú totális gyomirtószert, majd Magellánt kellett alkalmazni. Kombinátorozás előtt szórtam ki a műtrágya első részét, míg kultivátorozáskor a másodikat. A talaj erősen kötött, így az 5,8 t/ha termésátlaggal elégedett vagyok.

A búza (7,14 ha) étkezési minőségű, 5 t/ha termésátlagot adott, a fajta Tallér volt. A jó talajminőség, a termesztési technológia betartása, a megfelelő védekezés segített a tavaszi szárazság leküzdésében. A gabonafutrinka foltos ritkulást okozott, de a pétisó kezelés sikeres lett. A terület veronikával fertőzött volt, ezért Sekator OD gyomírtószert alkalmaztam.

Búzatábla aratás előtt (2016.06.29)

A kaprot (1,36 ha-on) a pályázatban vállalt kertészeti arány növelése érdekében termeltem a Házi Piros Paprika Kft. részére. Korai vetés, gyomirtás és 3-szori öntözés után további munkákat nem igényelt, a betakarítás június elején volt, a termés 14,8 t/ha lett, ami igen jónak számít.

Kapor betakarítás (2016.06.04)

Évek óta végzek kukorica vetőmag előállítást a PIONEER Hi-Bred Zrt. részére, idén 4,7 ha-os területen. A termesztési technológia egyes fázisainak pontos betartását a cég termesztési felügyelője irányítja és ellenőrzi. A gombaölőszeres védekezésen felül idegenelni, fattyalni, címerezni, az apa sort kivágni, és többször öntözni kellett. Igen munkaigényes, de általában jól jövedelmező növény.

Fűszerpaprikát (Rubin fajta) a Kalocsai Zrt-nek termeltem 2,9 ha-on, vetőmag céljából. Emiatt az előállítás szabályait pontosan be kell tartani (pl. idegen fajtájú tövek eltávolítása), műtrágya, növénykondicionáló szer, növényvédőszer alkalmazása (13-szor kellett gombaölőszeres védekezés, 3-szor gyomirtás), gondos tisztántartás (6-szor volt kézi kapálás és gyomlálás) és gyakori öntözés (ötször) ellenére a termésátlag a korábbiaknál kisebb lett (9 t/ha), amit az egyszerre lehullott nagy mennyiségű csapadék okozott, ami beiszapolta és ezáltal levegőtlenné tette a talajt. A paprika alacsony maradt, a csövek pedig kicsik.

Fűszerpaprika tábla (2016.09.04)

Fűszerpaprika betakarítás (2016.09.15)

2015-ben áttelelő (őszi) hagymát vetettem 1,2 ha-on, majd 2016-ban 0,4 ha tavaszi hagymát. A gyengén mutatkozó, lassan kibújó hagymát sokszor kellett öntözni (6-szor), hogy egységesen ki tudjon kelni. Sajnos így is elég ritka lett, amit a vetéskori talaj nem megfelelő minősége (kissé rögös volt) okozott. Sokat kellett gyomlálni, és védekezni a gomba betegségek és a hagymalégy ellen. A ritka kelés miatt a hagymák túl nagyok lettek, ami az eladást nehezítette. Őszi fajták: SWIFT, RADAR, TISZA1, tavaszi fajta: Makói bronz.

Betárolt hagyma (2016.06.26)

Őszi hagymát az idén is vetettem.

Hagymasorok (2016.10.03)

2016.12.10

A termények nagy részét termeltetési szerződés keretében értékesítem, egy részét viszont tárolom jobb ár reményében.

A gazdálkodáshoz használt raktár épület több részből áll, a gépek, termények, szerszámok tárolására alkalmas udvar és helyiségek mellet tartalmaz egy önálló lakrészt, amit szépen felújítottunk. Az év nagy részét itt töltöm.

Amikor lehetőségem adódik bérmunkát vállalok a gépeimmel, hogy növeljem a bevételeimet.


 

Kormos Attila ev. 2017 évi értékelője, beszámolója
(2012-ben támogatást elnyert fiatal mezőgazdasági termelő 5. tájékoztatója 2017)
2017-ben összesen 24 ha területen gazdálkodtam, ebből 7 ha kertészeti növény: hagyma, fűszerpaprika, kapor, zöldség, a többi vetőmag kukorica, takarmány kukorica, búza volt. A csapadék egész évben kevés volt és a területi megoszlása is változatosan alakult. A növényeket nagyon megviselte a csapadék hiány. A kertészeti kultúrákat öntözhető területekre vetettem, hisz azok vízigényét csak így lehet biztonságosan kielégíteni. A zöldséget, és a fűszerpaprikát kelesztő öntözéssel tudtuk csak kikeleszteni. A szokatlan meleg és a kevés csapadék miatt júniusban, júliusban és augusztusban folyamatos öntözésre volt szükség. Gondot jelent az öntöző berendezések (Bauer és a Midirot dobok) koruk miatti leamortizálódása, illetve elhasználódása, ami miatt sokat kellett javítani, és emiatt néha napokig állt az öntözés.
Az egyes növények termesztéséről:
Búza: 9,21 ha, technológiánk része a kétszeri műtrágyázás és gombaölőszeres védekezés, melyeket időben el tudtunk végezni. A gyomirtásban nehézséget jelent az egyes területek veronika fertőzöttsége, ahol Saracén pack és Secator OD gyomírtószerekett használtunk jó eredménnyel, ami hozzájárult az elért magas termésátlaghoz.
Takarmány kukorica: 1,7 ha, alacsony átlagtermést adott, amit a talaj rossz minősége, és a környéket elkerülő csapadék okozott. Minden munkaműveletet optimális időben, jó minőségben végeztünk el, a műtrágya 8,0 t/ha termés figyelembe vételével lett meghatározva, a gyomírtásra nagyon figyeltünk, gyommentes volt a terület.
Vetőmag kukorica: 4,5 ha. A legfontosabb növényem, nagy odafigyelést igényel minden művelete. Minden évben nehéz biztosítani az izolációt. A vetéstől kezdve precíziós gépeket használtam, a munkaerőt is sikerült biztosítani. Folyamatosan öntöztünk május végétől augusztusig. A termés a bázis szintnél 25 %-al magasabb lett.
Kapor: 2,2 ha. Korán vethető növény, vetése jól sikerült, sűrű szép lett az állomány, amit gyomírtás nélkül többszöri gyomlálással sikerült tisztán tartani. Egyszer kellett megöntözni, nagyon biztató volt a termése. Szárítmányra volt szerződésem. Műszaki gondok miatt viszont nem tudták betakarítani, így magnak vágtuk le, a termése átlagon felüli lett, a minősége is kiváló volt, így könnyedén sikerült piacot találni, viszont mivel elég sokan jártak így, csak alacsony áron sikerült értékesíteni.
Zöldség: 2 ha. Sikerült időben elvetni, kikeleszteni, és a növényápolási, tisztántartási munkákat folyamatosan elvégezni.
A munkákat ennél a növénynél is precízen végeztük el, 7-szer kellett öntözni, 3-szor lett levágva, de a 4-ikre, mely extra jövedelmet hozott volna, már nem volt lehetőség. A jövedelmezőséggel ennek ellenére elégedett vagyok. Az átlagtermés jó lett, a problémát a vágások egyeztetése okozta.
Fűszerpaprika: 1,7 ha. Az elővetemény őszi hagyma volt. Sikerült jó magágyat készíteni, de a kelesztő öntözések ellenére is nehezen kelt ki. Foltokban ritka lett az állomány, sajnos a kapálások, gyomlálások is csökkentették az amúgy sem nagy tőszámot. A folyamatos öntözésekkel, tápanyag kijuttatással, növényápolási, növényvédelmi munkákkal egészséges szép állományt neveltünk fel. Rubin felálló típusú fajtát vetettük, ami minőségi szárítmányt biztosít, azonban kevesebbet terem a lecsüngő fajtáknál, A betakarítási költsége is több, mivel nehezebb leszedni. A munkaerőhiány miatt elhúzódott a betakarítás, szerencsére azonban az enyhe ősz miatt be tudtuk fejezni a fagyok előtt a betakarítást.
Hagyma: 1,3 ha. Őszi vetésű hagymát termesztettem. A tél kemény volt, a -23 C-os hideget is jól viselték a fajták, igazán szép állomány volt, egész évben a hagyma vetésétől a betakarításig gyommentesen tartottam a területet, nagy odafigyeléssel végeztem minden munkát. A betakarítás június 12-én kezdődött és július 04-ig tartott. 7-szer végeztünk állomány kezelést, 4-szer öntöztünk. Sikerült hagyma kiszedő gépet vásárolni, ami megkönnyítette a betakarítást. Sajnos a költségek olyan magasak lettek és az értékesítési ár úgy lecsökkent (a kereskedők által fizetett ár, ami kartel gyanússá tette a helyzet), hogy alig lett nyereség a rengeteg munka ellenére.
A betakarítások után az őszi talajmunkákat jó minőségben sikerült elvégezni, búzát 7 ha-on vetettem. Új fajtákkal próbálkozok.
Vásároltam egy Toyota típusú targoncát, amivel a raktárunk épületébe sok mindent be tudok pakolni. Ősszel így megvásárolhattam előre az összes műtrágyát, ezzel nagyobb összeget megspóroltam, és a műtrágya is kéznél lesz bármikor. Télen sem unatkozok, újabb területen próbálom ki magam a gépeimmel. További munkaeszközök beruházását tervezem tavaszra, amivel több bérmunkát tudok majd vállalni.
Összességében elmondhatom, hogy nehéz, de sikeres évet zártam. Több, számomra új növény termesztésével ismerkedtem meg. Sajnos az a tapasztalatom, hogy a kis terület miatt nehezen kötnek szerződést a feldolgozók. A pályázatban vállalt EUME értéket teljesítettem. 
Kapcsolódó anyagok

Microsoft Word dokumentum
Méret: 4.736 Mb; Utolsó módosítás: 2015. 01. 05.


 
Kiemelt leírások